SAUGOS INSTRUKCIJA

SAUGAUS NAUDOJIMOSI PRAMOGINE ĮRANGA TAISYKLĖS

Pramoga ant pripučiamo batuto yra malonus dienos praleidimo būdas, tačiau mes ypatingai akcentuojame pripučiamo batuto saugaus naudojimo taisykles. Žemiau pateikiama taisyklių, kurių reikia tvirtai laikytis naudojant pripučiamus batutus, sąrašą. Nuomininkas įsipareigoja laikytis taisyklių ir su jomis supažindinti visus besinaudojančius batutais. Tinkamas pripučiamo batuto pritvirtinimas yra būtinas, siekiant užtikrinti saugumą. Nuomotojas atsakingas už saugų batuto pritvirtinimą prie pagrindo. Jeigu pripučiamas batutas naudojant yra išjudinamas, iš karto būtina jį vėl pritvirtinti ir tai kontroliuoti pastoviai. Žemiau supažindiname su nuomojamos pramoginės įrangos (toliau batutų) saugaus naudojimo taisyklėmis, kurių privalu laikytis viso naudojimo metu.

ATSAKOMYBĖ

 • Niekada nepalikti vaikų, šokinėjančių ant batuto, be suaugusiųjų priežiūros. Būtina suaugusiųjų priežiūra viso pripučiamo batuto ar žaidimų aikštelės naudojimo laikotarpiu.
 • Už vaikų saugumą, naudojant išsinuomotą batutą, atsako vaikus prižiūrintis suaugęs asmuo. Nuomotojas nėra atsakingas už besinaudojančių asmenų elgesį, neatsako už galimas nelaimes, išskyrus atvejus, jeigu tai susiję su žaidimo įrangos ar atrakciono gedimu.

Pasirašiusieji nuomos sutartį neša pilną atsakomybę už batuto įranga besinaudojančių asmenų saugų elgesį, už jų supažindinimą su taisyklėmis, už besinaudojančių asmenų taisyklių nesilaikymą bei iš to sekančias pasekmes. 

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 • Įsitikinti, kad jūsų pasirinktas batuto modelis tinka jūsų vaikams pagal amžių.
 • Sutrikus elektros tiekimui, nedelsiant saugiai išvesti vaikus iš batuto.
 • Draudžiama liesti batuto kompresorių, išskyrus apmokytą suaugusį atsakingą asmenį.
 • Nelipti, jeigu batutas pilnai nepripūstas.
 • Draudžiama lipti ant batuto, kol batutas yra pučiamas arba tada, kai jis yra išleidžiamas.
 • Draudžiama perstumti pritvirtintą batutą.
 • Rekomenduojama sugrupuoti vaikus pagal amžių.
 • Kilimėliai visada turi būti prie įlipimo ir išlipimo zonų.
 • Draudžiama statyti ugnies šaltinius arti batuto, nei jis galėtų pakenkti batutui.
 • Neturėti nieko burnoje, kad neužspringtumėte.
 • Draudžiama gerti, turėti ar neštis bet kokius gėrimus ir maisto produktus ant batuto, rūkyti.
 • Draudžiama neštis bet kokius aštrius daiktus ar žaislus, kaladėles, pagaliukus, lėles, mobiliuosius telefonus ir t.t.
 • Draudžiama kabinti bet kokius papuošimus, girliandas ir kitokius aksesuarus, kurie galėtų pažeisti batutą.
 • Draudžiama avėti batus, būti su akiniais ar turėti kitų papuošalų naudojantis batutu.
 • Būtina tinkama apranga, dengianti visą kūną, tame tarpe alkūnes ir pėdas. Apranga turi būti be aštrių sagų, kniedžių, diržų, kurie galėtų subraižyti batutą ar jo čiuožyklą.
 • Bet kokie gyvūnai draudžiami ant batuto.
 • Draudžiama pilti vandenį ant batuto.
 • Pripučiami batutai turi būti grąžinti švarūs ir be mechaninių pažeidimų.

Sugadinus ar suplėšius batutą, nuomininkas privalo apmokėti taisymo išlaidas.

BENDROSIOS ŠOKINĖJIMO TAISYKLĖS

 • Nelipti ant batutų bortų, nešokinėti per bortus.
 • Nečiuožti, jeigu yra žmonių kelyje.
 • Ant šokinėjimo aikštelių visiems šokinėti vienu ritmu.
 • Negalima sueiti/šokinėti per daug vaikų vienoje vietoje (leistinas maksimalus kiekis-5).
 • Ant batutų draudžiama daryti salto.
 • Draudžiama šokinėti per kitus asmenis.
 • Nešokinėti ant batuto viršaus.
 • Draudžiama pavojingai čiuožti ar šokinėti.
 • Draudžiama naudotis batuto čiuožykla, kol prieš tai čiuožęs asmuo saugiai nepasišalino iš nusileidimo vietos.
 • Draudžiama lipti sunkesniems, kaip 60 kg svorio asmenims.
 • Draudžiama lipti ant apsauginių batuto tinklų, juos tampyti.
 • Atlikti bet kokius akrobatinius triukus, imtynių veiksmus, šokinėti vieniems ant kitų;
 • Šokinėti arčiau, kaip 1 m nuo batuto įėjimo/išėjimo;
 • Šokinėti nuo čiuožyklos platformos žemyn.
 • Draudžiama čiuožti galva žemyn, tik kojomis pirmyn.

SUAUGUSIEJI

Draudžiama ant batuto lipti suaugusiems, nebent tai būtų tam pritaikytas batutas arba reikėtų pagelbėti juo besinaudojantiems. Suaugęs žmogus ant batuto turi lipti išskirtinais atvejais, žengti atsargiai, lėtai, tolygiai paskirstant svorį, kad nesuplėšytų batuto.

VAIKŲ SKAIČIUS

Vaikų skaičius vienu metu ant didelio batuto gali būti 7-10 vaikai, ant mažo – 3-4 vaikai, ant kalnelio užlipti ir nučiuožti vienu metu galima vienam vaikui, kad nesusitrenktų tarpusavyje. Prieš nuomojantis batutą- pasikonsultuokite su nuomotoju apie leistiną vaikų skaičių ant batuto. 

ORO KOMPRESORIAI

 • Pripučiami batutai veikia nuolatos palaikant oro srovę, todėl draudžiama išjungti oro kompresorių, nebent tai būtų būtina dėl oro sąlygų (prieš tai įsitikinus, kad batute nebėra žmonių).
 • Naudojimo metu oro kompresorių laikyti toliau nuo vandens šaltinio, sausoje vietoje.
 • Neleiskite vaikams artintis prie oro pūstuvo tuo metu, kai jis veikia.

Negalima įjungti ar išjungti ventiliatoriaus, kol batutas neatlaisvintas.

VĖJAS, LIETUS

 • Draudžiama naudotis batutu, esant stipriam vėjui (didesniam kaip 15 m/s).
 • Esant stipriam vėjui, perkūnijai ar prasidėjus lietui, batutą privaloma išjungti (prieš tai įsitikinus, kad nėra žmonių ant batuto). Batutas sulankstomas tiek, kiek tai leidžia pritvirtinimai bei nedelsiant uždengiamas plėvele (ji jums suteikiama). Kartu uždengiami kilimėliai bei oro kompresorius.
 • Jeigu batutas sušlampa dėl lietaus, prieš grąžinant batutą, jį reikia pripūsti ir palaikyti pripūstą mažiausiai 1 val. iki atiduodant nuomotojui.
 • Jeigu pripučiamas batutas yra sušlapęs, prieš pradedant jį naudoti, suaugęs žmogus turėtų jį nusausinti ir tik įsitikinus, kad batutas sausas- leisti vaikams lipti ant batuto.
 • Draudžiama naudotis batutu, jei jis yra šlapias.
 • Grąžinus šlapią batutą, papildomas mokestis už džiovinimą 15 € .  

Šią saugos instrukciją plagijuoti griežtai draudžiama.